GJS

V sklopu GJS vam Komunala ODTOK nudi upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, kjer skrbimo za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. V skladu s potrebami vas razbremenimo odgovornosti in obveznosti – od posameznih storitev do prevzema upravljanja celotne komunalne infrastrukture. Za vas izvajamo celotno storitev gospodarske javne službe, kot posamezne dele: obračun pristojbin, izdajanje položnic, priprava programov, poročil in elaboratov, vodenje katastra, vzdrževanje in upravljanje kanalizacije ter ČN, vzdrževanje črpališč in objektov, praznjenje greznic in MKČN, monitoring odpadnih voda ter ostale storitve. Za vas smo vnaprej pripravili različne modele upravljanja, ki jih lahko na željo prilagodimo potrebam naročnika (občine, komunalna podjetja, gospodarski uporabniki).

Upravljanje zajema:

Učinkovito delovanje kanalizacijskega omrežja posledično poveča učinkovitost delovanja čistilne naprave in s tem zniža stroške vzdrževanja. Optimiziramo delovanje čistilne naprave, povečamo njeno učinkovitost, poskrbimo za pravilne parametre delovanja čistilne naprave ter vam pomagamo znižati stroške vzdrževanja. V sklopu vzdrževanja in upravljanja javne kanalizacije svoje aktivnosti usmerjamo v učinkovito delovanje kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo in izvajamo širitve omrežij in varujemo vodne vire, v katere se stekajo očiščene odpadne vode.

Učinkovito delovanje kanalizacijskega omrežja posledično poveča učinkovitost delovanja čistilne naprave in s tem zniža stroške vzdrževanja. Optimiziramo delovanje čistilne naprave, povečamo njeno učinkovitost, poskrbimo za pravilne parametre delovanja čistilne naprave ter vam pomagamo znižati stroške vzdrževanja. V sklopu vzdrževanja in upravljanja javne kanalizacije svoje aktivnosti usmerjamo v učinkovito delovanje kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo in izvajamo širitve omrežij in varujemo vodne vire, v katere se stekajo očiščene odpadne vode.

Storitve, ki jih izvajamo v enoti vzdrževanja in upravljanja:
· odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,
· vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in črpališč
· vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
· čiščenje kanalizacijskih cevi vseh profilov,
· črpanje in odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
· tv-pregled oz. snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,
· ostale storitve

Več informacij:

OBČINE

OBRAZCI

OBVESTILA

ZAKONODAJA

STORITVE

KONTAKT

Več informacij:

OBČINE

OBRAZCI

ZAKONODAJA

STORITVE

OBVESTILA

MKČN

ALI POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?