Ponudba malih komunalnih čistilnih naprav

Komunala Odtok vam ponuja dobavo, vgradnjo, servis ter vzdrževanje MKČN, za katere smo mnenja da delujejo dobro. To so čistilne čistilne naprave EcoBox in RoEco proizvajalca ROTO. Ponujamo vam tudi čistilne naprave drugih proizvajalcev, Oxyfix C-90 podjetja S5 Projekt, ter BioCleaner® podjetja Coma.

Čistilna naprava EcoBox

Čistilna naprava EcoBox je namenjena za čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev. Konstrukcija čistilne naprave se odlikuje po odlični statiki in nosilnosti, kar nam omogoča globoke vkope, dobro vzdržljivost tudi pri visokih podtalnih vodah in povoznost.

Ker je testirana in izdelana v skladu s standardom SIST EN 12566/3, se prečiščena voda lahko izpusti v okolje.

Dodatna oprema: povozen pokrov do 125 KN, betonski venec

Prednosti

 • Čistilna naprava EkoBox prečisti vodo 97,2%.
 • Deluje varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter je neobčutljiva na nihanja temperature v okolju.
 • Standardni vtok in iztok je DN110, DN 125 (po naročilu) ali DN160 (po naročilu).
 • Moč kompresorja 60W
 • Tehnologija SBR.

Postopek SBR čiščenja

Tehnologija SBR omogoča visoko stopnjo očiščenosti in enostavno upravljanje inprilagajanje ČN naprave.

Krmiljenje ROTO čistilnih naprav nadzira računalnik, ki je vgrajen v omarico. V računalniku so nastavljeni časi delovanja posameznih faz.

Računalnik krmili 4 ventile, ki imajo vsak svojo funkcijo:

 1. Črpanje vode iz zbiralnika blata v aerator
 2. Aeracija v aeratorju
 3. Črpanje prečiščene vode iz ČN v iztok
 4. Črpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v zbiralnik blata

Postopek pretočnega čiščenja

Voda iz gospodinjstva priteka v usedalni prekat, kjer se pomeša z aktivnim blatom. Čez odprtino na dnu odteka voda v aeracijski prekat. S pomočjo kompresorja dovajamo zrak, ki se po difuzorjih na dnu čistilne naprave kot majhni mehurčki dviga nad gladino vode. V aeracijskem prekatu z bakterijami in zrakom poteka biološki proces čiščenja.

Po zaključenem aeracijskem procesu sledi faza umiritve, kjer prihaja do ločevanja očiščene vode in aktivnega blata. Aktivno blato se usede na dno, čista voda pa odteka v naravo. Aktivno blato, ki se usede na dno zadnjega prekata, znova prečrpamo v prvi prekat.

Pokrov

 • Enostaven dostop, vzorčenje, servisiranje
 • povozen do 600 kg, neopazen na zelenici.
 • Vodotesen: ni smradu in dotoka deževnice.
 • Sistem zaklepanja pokrova: varnost pred otroci in tretjimi osebami.
 • Teleskopski povišek: lahko prilagodimo višino na gradbišču.

Rezervoar

 • Izdelan iz enega kosa – ni spojev.
 • Ojačitvena rebra: odlična statika zagotavlja odpornost na pritiske zemljine.

Prednosti

 • Pripravljen izdelek za vgradnjo in takojšnje delovanje – PLUG&PLAY.
 • Ugodna cena, odlična kakovost.
 • Prijazno in enostavno za uporabo, vgradnjo, vzdrževanje.

Omarica

 • Zunanja omarica: zagotavlja daljšo življenjsko dobo elektronskih komponent (saj so v čistilni napravi plini, vlaga).
 • Možnost vgradnje na različne višine.
 • Omogoča poljubno oddaljenost ČN od hiše.

Pokrov

 • Enostaven dostop, vzorčenje, servisiranje
 • povozen do 600 kg, neopazen na zelenici.
 • Vodotesen: ni smradu in dotoka deževnice.
 • Sistem zaklepanja pokrova: varnost pred otroci in tretjimi osebami.
 • Teleskopski povišek: lahko prilagodimo višino na gradbišču.

Rezervoar

 • Izdelan iz enega kosa – ni spojev.
 • Ojačitvena rebra: odlična statika zagotavlja odpornost na pritiske zemljine.

Prednosti

 • Pripravljen izdelek za vgradnjo in takojšnje delovanje – PLUG&PLAY.
 • Ugodna cena, odlična kakovost.
 • Prijazno in enostavno za uporabo, vgradnjo, vzdrževanje.

Omarica

 • Zunanja omarica: zagotavlja daljšo življenjsko dobo elektronskih komponent (saj so v čistilni napravi plini, vlaga).
 • Možnost vgradnje na različne višine.
 • Omogoča poljubno oddaljenost ČN od hiše.
Za več informacij pokličite:

Prodaja MKČN:
Andrej Sitar
andrej.sitar@odtok.si
041 877 655